HABERLER
GÖÇ, DİASPORA VE AVRUPA ÖĞRENCİ KONGRESİ BİLDİRİ ÇAĞRISI

GÖÇ, DİASPORA VE AVRUPA ÖĞRENCİ KONGRESİ BİLDİRİ ÇAĞRISI
 

9-10 MAYIS 2023 SAKARYA, TÜRKİYE

 

 

Diaspora Araştırmaları Merkezi, Avrupa Birliği Araştırma ve Dökümantasyon Merkezi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü paydaşlığında düzenlenen “Göç, Diaspora ve Avrupa Öğrenci Kongresi” 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Kongrenin amacı belirlenen alanlarda çalışan ve ilgi duyan genç araştırmacıların araştırma sonuçlarını paylaşabileceği, kongre temalarında çalışan akademisyenlerle tanışarak deneyimlerinden yararlanabileceği ve bu sayede akademik gelişimlerini destekleyebilecekleri bir ortam yaratmaktır. Kongre doktora, yüksek lisans ve lisans (3. ve 4. sınıf öğrencileri) öğrencilerinin katılımına açıktır. Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

BAŞVURU VE ÖZET

Katılımcıların ilan edilen son tarihe kadar özet metinlerini diam@sakarya.edu.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen bildiriler kör hakem değerlendirme sürecinden geçirilerek kongreye kabul edilecektir. Kongreye gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Özet metinlerin 250-300 kelime aralığında, Türkçe veya İngilizce dillerinde olması beklenmektedir. Tam metin için yazım kurallarına Göç ve Siyaset Dergi sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

KONGRE KONU BAŞLIKLARI

Öğrenci Kongresinin ana başlıklarını Göç, Diaspora ve Avrupa konuları oluşturmaktadır. Bu başlıklarla bağlantılı alt konulara ilişkin örnek temaları aşağıda bulabilirsiniz. Katılımcılar ana başlıklar bağlamında kalarak farklı konularda da bildiri özeti gönderme imkânına sahiptir.

Göç

 • Göç Tarihi
 • Göç Sosyolojisi
 • Kolonyal ve Post-Kolonyal Çalışmalar
 • Küreselleşme
 • Güvenlikleştirme
 • Toplumsal Uyum
 • Medya ve Göç
 • Kent ve Göç
 • Sosyal Politikalar ve Göçmenler
 • Göçmen İstihdamı
 • Göç Politikaları
 • İnsan Hakları ve Mülteci Hukuku
 • Yüksek Öğrenimde Göçmenler
 • Göçün Kadınlaşması
 • Beyin göçü
 • Göç ve Din

Diaspora

 • Diaspora Kuramları
 • Diasporalar Tarihi
 • Diaspora ve Kültür
 • Diaspora ve Dini Yaşam
 • Kamu Diplomasisi
 • Uluslararası Siyaset
 • Çokkültürlülük
 • Diaspora Sineması
 • Diaspora Edebiyatı
 • Diaspora Müziği
 • Azınlık Çalışmaları
 • Dünyada Türk Diasporası
 • Diasporada Eğitim
 • Avrupa
 • Avrupa Birliği Tarihi
 • Avrupa Birliği Kurumsallaşması
 • Avrupa Birliği Hukuku
 • Avrupa Türkiye İlişkileri
 • Avrupa Ülkeleri ve Göç/Diaspora
 • Avrupa'Da Hristiyanlık, Musevilik ve İslam
 • İslamofobi
 • Antisemitizm
 • Radikal İdeolojiler: Aşırı Sağ/Sol
 • Sivil Toplum
 • Göç Politikası
 • Güvenikleştirme

 

KONGRE PROGRAMI

Kongre Programı 30 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecektir.

 

YAYIN İMKÂNLARI

Özet metinleriniz e-ISBN’li kongre kitabında yayınlanacaktır.

Dileyen katılımcılar tam metinlerini DİAM bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Siyaset Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderebilirler. Derginin hakemlik süreci sonucunda kabul edilen metinler derginin bir sonraki sayısında yayınlanacaktır.

 

KONGRE KATILIM BEDELİ

Kongrede katılımcıların bir bildiri sunma hakları vardır.

Lisans Öğrencisi: 50 TL

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi: 100 TL

Kabul edilen bildiri sahiplerine banka bilgileri e-posta yoluyla iletilecektir.

KONGRE YERİ VE İLETİŞİM

Adres: Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi Serdivan/Sakarya

Tel: 0264 295 39 50

E mail: diam@sakarya.edu.tr

 

 

Kongre hakkında diğer bilgilere ulaşmak için:

https://diam.sakarya.edu.tr/tr/icerik/22322/118461/goc-diaspora-ve-avrupa-ogrenci-kongresi

diam@sakarya.edu.tr

 

İLGİLİ GÖRSELLER