HABERLER
GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (THE JOURNAL OF MIGRATION STUDIES) MAKALE ÇAĞRISI

İnsan ticaretiyle mücadele alanındaki nitelikli ve özgün çalışmalarınızı dergimize bekliyoruz.
 
İnsan ticaretiyle mücadele alanında aşağıda belirtilen konularda Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde hazırlanacak akademik çalışmalarınızı Türkiye’de göç konusunda hakemli akademik bir dergi olan Göç Araştırmaları Dergisine bekliyoruz.
 
-Dünyada İnsan Ticareti Olgusunun Süreci
-Dünyada İnsan Ticareti Suçunun Ülkelere ve Bölgelere Göre Durumu, Mücadele Yöntemleri
-İnsan Ticaretiyle Mücadelede 4P (Prevention/Önleme, Protection/Koruma, Partnership/İşbirliği, Prosecution/Kovuşturma)
-Türkiye’de İnsan Ticareti Suçu
-Türkiye’de İnsan Ticareti Suçuyla Mücadelede Mevzuat
-Türkiye’de İnsan Ticareti Suçuyla Mücadelede Kurumların Kapasitesi ve Rolü
-İnsan Ticaretiyle Mücadelede Koordinasyon ve İşbirliği
-Türkiye’de ve Dünyada İnsan Ticareti Suçuyla Mücadelede Medyanın Rolü ve Etkinliği
-İnsan Ticareti Suçunun Benzer Suçlarla Karşılaştırılması
-Çocuk, Kadın ve Erkek Özelinde İnsan Ticareti Mağdurları
-Türlerine Göre İnsan Ticareti: Emek/İşgücü Sömürüsü, Cinsel Sömürü, Organ-Doku Ticareti, Çocuk İstismarı, Erken Yaşta Evlilik
-Çocukların Zorla Dilendirilmesi ve Suçta Kullanılmasının İnsan Ticareti Boyutu
 
Özet metin son gönderme tarihi 15 Ağustos 2019, makale son gönderme tarihi 15 Ekim 2019 dur. 
 

İLGİLİ GÖRSELLER