HABERLER
CUMHURBAŞKANLIĞI STAJ SEFERBERLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDA STAJYERLERE YÖNELİK FARKINDALIK EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ

GİGM Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından stajyerlere yönelik olarak bilgilendirme ve farkındalık oluşturma amaçlı eğitimler düzenlenmiştir.

İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı insan ticareti konusunda  “İnsan ticareti nedir?”, “İnsan Ticaretinde Yasal Çerçeve”, “Mağdur Tespit Süreçleri” konu başlıklarına yer verilmiştir.

Uyum İletişim Dairesi, Yabancılar Dairesi, Dış İlişkiler Dairesi. Göç Politikaları ve Projeleri Dairesi ve Hukuk Müşavirliği tarafından eğitimler verilmiştir.

Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından “Düzensiz Göçmen Tanımı”, “Ülkemize Yönelen Düzensiz Göç Hareketliliği Hakkında Güncel Bilgiler” ve “Mevzuat Çerçevesinde Düzensiz Göçmenlere Yönelik Yapılan İşlemler” konularında bilgiler aktarılarak eğitimler tamamlanmıştır.

 

İLGİLİ GÖRSELLER