GIGM'de Staj

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatı birimlerinde staj yapmak isteyen kişilerin başvuruları 28.11.2013 tarihli Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Staj Yönergesi esas alınarak değerlendirilmektedir.

Staj duyurularına ilişkin staj başvuru tarihleri ve dönemleri, başvuru şartları, staj yönergesi, staj başvuru formu ve stajyerlerin uyması gereken kurallar Göç Araştırmaları Merkezi (www.gam.gov.tr) web sitesinde yer almaktadır. Genel Müdürlüğümüze başvuruda bulunan stajyer adayları başvuruların bitiş tarihinden itibaren bir ay içerisinde mülakata tabi tutulmakta, değerlendirilmekte ve sonuçlar www.gam.gov.tr internet sayfasında duyurulmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzde stajlar zorunlu ve isteğe bağlı şekilde yapılabilmekte olup başvuruda bulunan stajyer adayları mülakata tabi tutulduktan sonra kabul edilmektedir. Genel Müdürlüğümüzde stajlar üniversiteden sonra kamu kurumlarını düşünen ve kariyer planları olan stajyerler için iş tecrübesi ve iş disiplini kazanma fırsatı sunmaktadır. Stajyerlerin göç alanında belirlenen konular üzerinde yaptıkları araştırma raporları ciltlenerek kütüphanede yayımlanmakta, aynı zamanda stajyerlerin göç alanıyla ilgili konu ve kavramları öğrenmesine fırsat vermektedir. Stajlarını başarıyla tamamlamış stajyerlere Staj Belgesi verilmektedir.

NOT: 2021 yılı itibariyle staj başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı web sitesi üzerinden alınmaktadır. Kurumumuza posta veya elektronik posta ile ayrıca başvuru iletilmesine gerek yoktur.

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0 312 422 08 64