Göç Araştırmaları Dergisi’nin Diaspora Temalı Gelecek Sayısı İçin Makalelerinizi Bekliyoruz. Makale Çağrısı İçin Tıklayınız13.10.2020

Diaspora, etimolojik açıdan kökleri Antik Yunan’a kadar uzanan ve mezkûr dönemdeki kullanımıyla ‘bir anakentten (metropolis) ayrılıp dünyanın farklı yerlerine göç ederek koloniler kuran halk’ı ifade eden bir kavramdır. Günümüzde diaspora, bu kavramsal temel perspektifinden hareketle çeşitli saiklerle doğduğu ya da kuvvetli aile bağlarının bulunduğu ülkenin dışında yaşamakla birlikte anavatanlarına maddi ve manevi bağlılıklarını devam ettiren göçmen nüfusu tanımlamak üzere kullanılmaktadır. Bu yönüyle bir insan hareketliliğinden öte siyasi, toplumsal, kültürel, iktisadi ve bilimsel düzlemlerde ev sahibi ülkeye olduğu kadar anavatana olan etkileri ile de sorunsallaştırılan güncel ve popüler bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye’de göç konusunda hakemli akademik bir dergi olan Göç Araştırmaları Dergisinin ‘Göç ve Diaspora’ temalı gelecek sayısı için aşağıda sunulan konularda Türkçe veya İngilizce olarak hazırlayacağınız özgün ve nitelikli akademik çalışmalarınızı bekliyoruz.

 • Göç, Diaspora ve Kimlik
 • Atatürk'ün Dış Türkler Politikası
 • Türkiye’nin Diaspora Politikası
 • Diasporalar ve Kalkınma: Potansiyeli Keşfetmek ve Yönetmek
 • Ulusötesi İletişim Stratejileri ve Diasporayı Güçlendirmek
 • Diasporanın Teorik Perspektifleri: Görüşler, Kavramlar ve Teoriler
 • Diaspora, Hukuk ve İnsan Hakları
 • Diaspora Dayanışması ve Sivil Katılım
 • Diaspora ve Girişimcilik
 • Diasporik İlişkilerin Dijitalleşmesi ve Sanal Aidiyet
 • Vatandaşlık, Din ve Cinsiyet Ekseninde Diasporalar
 • Diaspora Medyası
 • Diaspora ve Entegrasyon
 • Diaspora Kuruluşları ve Diaspora Yönetişimi
 • Diaspora ve Siyasal Katılım Politikaları
 • Diaspora ve Sanat
 • Diaspora ve Uluslararası İlişkiler

Özet metin son gönderme tarihi 15 Mayıs 2020, makale son gönderme tarihi 31 Ocak 2021’dir.