Masthead
GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (THE JOURNAL OF MIGRATION STUDIES)
ISSN 2149-5548
 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Adına Sahibi: Aydın Keskin KADIOĞLU
...
Yazı İşleri Müdürü: Aykut EŞ
...
Tasarım: Yeter BAYSAL
...
Kapak Tasarım: Meltem YILMAZ
...

 

Editör: Dr. Gökçe OK
...
YAYIN KURULU
Yayın Kurulu Başkanı
Dr. Gökçe OK (Genel Müdür Yardımcısı)
...
YAYIN KURULU ÜYELERİ
Dr. Aydın Keskin KADIOĞLU (Eğitim Dairesi Başkanı)
...
Mehmet Akif DEMİRMENCİ (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı)
...
Durmaz BAYRAKTAR (Birinci Hukuk Müşaviri)
...
DANIŞMA KURULU
Abdullah AYAZ (GİGM Genel Müdürü)
...
Doc. Dr. Ali Murat BERKER (Hacettepe Üniversitesi)
...
Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer SAĞIROĞLU (Yıldıdım Beyazıt Üniversitesi)
...
Dr. Öğr. Üyesi Başak YAVÇAN (TOBB ETÜ)
...
Dr. Öğr. Üyesi Can Ozan TUNCER ( Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
...
Dr. Deniz KAYA (Milli Eğitim Bakanlığı)
...
Dr. Öğr. Üyesi Doğa ELÇİN (Atılım Üniversitesi)
...
Prof. Dr. Faruk BİLİR (KVKK Başkanı)
...
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLERCE (Harran Üniversitesi)
...
Prof. Dr. Nalan YETİM (Mersin Üniversitesi)
...
Prof. Dr. Nuray EKŞİ (Yeditepe Üniversitesi)
...
Doç. Dr. Selim ÇAPAR (GAMER Başkanı)
...
Dr. Öğr. Üyesi Serhat AYDIN (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
...
Prof. Dr. T. Sabri ERDİL (İçişleri Bakan Yardımcısı)
...
Prof. Dr. Yıldız AKPOLAT (Atatürk Üniversitesi)
...

* Danışma kurulu üyelerimiz alfabetik isim sırasına göre listelenmiştir.

YÖNETİM YERİ
Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA
Telefon: (0312) 422 05 00
E-posta: gam@goc.gov.tr
Web: www.goc.gov.tr
ABONELİK
Telefon: (0312) 422 07 99
YAYIN TÜRÜ
Yaygın Süreli
BASKI
Baskı Tarihi: Haziran 2018
Baskı Hazırlık: TASARIM OFSET Murat AKÇA (0312) 384 75 04
Baskı Yeri: TASARIM OFSET
© Genel Müdürlük yayınlarının her hakkı saklıdır. Bu yayınlar izin alınmaksızın, ticari amaçlarla kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Ancak ticari amaçlar dışında, kaynak göstermek suretiyle alıntı yapılabilir.

Göç Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan makalelerde görüş ve fikirler yazarına aittir. Resmi görüşü yansıtmaz

Göç Araştırmaları Dergisi altı (6) ayda bir yayımlanır.
Hakemli bir dergidir.