About
Göç İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin olarak; siyasi, hukuki, ekonomik, tarihî, stratejik ve güncel ulusal ve uluslararası her türlü incelemenin, araştırmanın, bilimsel çalışmanın, projenin, eğitimin ve danışmanlık faaliyetlerinin yapılabilmesi ve yaptırılabilmesi, literatürde ve uygulamada yeni gelişmelerin izlenmesi, konu hakkında devamlı ve yeterli bilgi ve donanımın elde edilmesi, bilimsel eserlerin oluşumuna katkı sağlanması, strateji ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapılarak alternatif karar seçenekleri ve objektif öneriler oluşturulması ve Başkanlığa sunulması ile ilgili görevleri ifa etmek üzere Göç Araştırmaları Merkezi kurulmuştur.
 
Göç Araştırmaları Merkezi, göç alanına ilişkin faaliyetler yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve üniversitelerde bulunan göç araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir.