About

Türkiye’nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmekle görevli Göç Kurulunun ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün görev alanına ilişkin olarak; siyasi, hukuki, ekonomik, tarihî, stratejik ve güncel ulusal ve uluslararası her türlü incelemenin, araştırmanın, bilimsel çalışmanın, projenin, eğitimin ve danışmanlık faaliyetlerinin yapılabilmesi ve yaptırılabilmesi, literatürde ve uygulamada yeni gelişmelerin izlenmesi, konu hakkında devamlı ve yeterli bilgi ve donanımın elde edilmesi, bilimsel eserlerin oluşumuna katkı sağlanması, strateji ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapılarak alternatif karar seçenekleri ve objektif öneriler oluşturulması ve Genel Müdürlüğe sunulması ile ilgili görevleri ifa etmek üzere Genel Müdürlüğümüz Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Göç Araştırmaları Merkezi Çalışma Grubu Başkanlığı kurulmuştur.

Göç Araştırmaları Merkezi Çalışma Grubu Başkanlığı; göç literatürüne katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalıştay, konferans, seminer vb. bilimsel toplantılar düzenlemekte, Göç Araştırmaları Dergisi adında bilimsel/hakemli bir dergi yayınlamaktadır. Çalışma Grubu Başkanlığına bağlı olarak Göç Kütüphanesi de çalışmalarını devam ettirmektedir.