Göç Sosyolojisi Özel Sayısı Çağrısı3.01.2023

Göç Araştırmaları Dergisi

The Journal of Migration Studies

 

Göç Sosyolojisi Özel Sayısı Çağrısı

Call for Special Issue on Sociology of Migration

 

 

 

Sayı Editörleri/Issue Editors:

 

Prof. Dr. Veysel Bozkurt, İstanbul Üniversitesi/İstanbul University

Doç. Dr./Assoc. Prof. Dr. Hakan Gülerce, Harran Üniversitesi/Harran University

 

Göç İdaresi Başkanlığımız tarafından yayınlanan Göç Araştırmaları Dergisi, ulusal ve uluslararası göç literatürünün zenginleşmesine, yeni araştırma alanlarının teşvikine, farklı perspektiflerden akademik bilgi üretilmesine ve paylaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılından bu yana açık erişim olarak yayın hayatına devam etmektedir.

The Journal of Migration Studies, published by our Presidency of Migration Management, has been published as open access since 2015 in order to contribute to the enrichment of national and international migration literature, the encouragement of new research areas, and the production and sharing of academic knowledge from different perspectives.

Göç Araştırmaları Dergisi, 31 Mayıs 2023 tarihine “Göç Sosyolojisi” özel sayısı yayınlamayı planlamaktadır. Sayıda yeni başlıklara açık olmakla birlikte aşağıdaki konulara yer verilmesi planlanmaktadır:

 

The Journal of Migration Studies is planning to publish a special issue of "Sociology of Migration" on 31 May 2023. Although the issue is open to new topics, it is planned to include the following topics:

 

Göç ve Toplum/Migration and Society

Göç ve Eğitim/Migration and Education

Sosyal Katılım ve Dışlanma/Social Participation and Exclusion

Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Göç Politikaları/Migration Policies in Türkiye and the European Union

Zorunlu Göç ve Sığınmacılar/Forced Migration and Asylum Seekers

Çok kültürlülük ve Uyum/Multiculturalism and Harmonization

Görünmez Sınırlar (Toplumsal Cinsiyet, Ayrımcılık)/Invisible Borders (Gender, Discrimination)

Göç Yönetimi/Migration Management

Kültür ve Kimlik/Culture and Identity

Vatandaşlık/Citizenship

Göç ve Sivil Toplum Örgütleri/Migration and Non-Governmental Organizations

Göç ve Medya/Migration and Media

 

Göç Araştırmaları Dergisi hakemli bir dergi olup ASOS İndex tarafından taranmakta ve indekslenmektedir.

The Journal of Migration Studies is a peer-reviewed journal that is scanned and indexed by ASOS Index.

Yazı teslimi için son tarih: 15 Şubat 2023/Deadline for submission of writings: 15 February 2023

 

Yazılar Dergipark üzerinden gönderilecektir/Writings will be sent through Dergipark:

https://dergipark.org.tr/tr/journal/2282/submission/step/manuscript/new

 

Göç Araştırmaları Dergisi’nin genel biçim/yazım kuralları aşağıdaki adreste bulunabilir/The general format/writing rules of the Journal of Migration Studies can be found at the following address:

 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gad/writing-rules

 

İletişim/Contact: gam@goc.gov.tr