About
THE JOURNAL OF MIGRATION STUDIES
 
Göç Araştırmaları Dergisi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Göç Araştırmaları Merkezi Çalışma Grubu Başkanlığı tarafından çıkarılmaktadır. Göç Araştırmaları Dergisi 2015 yılından itibaren Ocak - Haziran ve Temmuz - Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan hakemli ve akademik bir dergidir.
 
Göç Araştırmaları Dergisi’nde, uluslararası alanda göç, göçmen, mülteci, sığınmacı, insan ticareti mağdurlarıyla ilgili konular ile insan hareketliliğinin ekonomik, toplumsal, coğrafi, kültürel, sosyolojik, psikolojik, tarihi, hukuki boyutları üzerine bilimsel makale, olgu sunumu, bilimsel eleştiri ve araştırma yazılarına yer verilmektedir. Bu bağlamda konu sınırlaması olmaksızın uluslararası göç ile ilgili akademik çalışmalar yayımlanmaktadır. 
 
 Göç Araştırmaları Dergisi ile ulusal ve uluslararası göç literatürünün zenginleşmesine, yeni araştırma alanlarının teşvikine, farklı perspektiflerden akademik bilgi üretilmesine ve paylaşılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.