Künye
GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Adına Sahibi: Aydın Keskin KADIOĞLU
...
Yazı İşleri Müdürü: Zeliha TOYDEMİR
...
Tasarım: Yeter BAYSAL
...
YAYIN KURULU
Gökçe OK (Genel Müdür Yardımcısı)
...
Aydın Keskin KADIOĞLU (Eğitim Dairesi Başkanı)
...
Harun BAŞIBÜYÜK (Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı)
...
Mehmet Sinan YILDIZ (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı)
...
Selami POLAT (I. Hukuk Müşaviri V.)
...
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Birol AKGÜN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
...
Prof. Dr. Helga RITTERSBERGER TILIÇ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
...
Prof. Dr. İbrahim KAYA (İstanbul Üniversitesi)
...
Prof. Dr. Nuray EKŞİ (Yeditepe Üniversitesi)
...
Doç. Dr. Ali Murat BERKER ( Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü)
...
Doç. Dr. Başak KALE (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
...
Doç. Dr. Emel TOPÇU (Ankara Üniversitesi)
...
Doç. Dr. Mahmut H. AKIN (Selçuk Üniversitesi)
...
Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN (Gazi Üniversitesi)
...
Doç. Dr. Murat ERDOĞAN (Hacettepe Üniversitesi)
...
Doç. Dr. Saime ÖZÇÜRÜMEZ (Bilkent Üniversitesi)
...
Doç. Dr. Şaban KARDAŞ (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
...
Doç. Dr. Yusuf ADIGÜZEL (İstanbul Üniversitesi)
...
Yrd. Doç. Dr. Ali Zafer SAĞIROĞLU (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
...
Yrd. Doç. Dr. Doğa ELÇİN (Atılım Üniversitesi)
...
Yrd. Doç. Dr. Özlen ÇELEBİ (Hacettepe Üniversitesi)
...
Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET (Marmara Üniversitesi)
...
Yrd. Doç. DR. Yasemin ABAYHAN (Hacettepe Üniversitesi)
...
YÖNETİM YERİ
Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA
Telefon: (0312) 422 07 90
E-posta: gam@goc.gov.tr
Web: www.goc.gov.tr
YAYIN TÜRÜ
Yerel Süreli
© Genel Müdürlük yayınlarının her hakkı saklıdır. Bu yayınlar izin alınmaksızın, ticari amaçlarla kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Ancak ticari amaçlar dışında, kaynak göstermek suretiyle alıntı yapılabilir.
Göç Araştırmaları Dergisi altı (6) ayda bir yayımlanır.

Hakemli bir dergidir.