Hakkımızda

Ülkemizin göç politika ve stratejilerini belirleme, uygulanmasını takip etmek, göç alanında strateji belgeleri ile program ve uygulama belgelerini hazırlama çalışmalarını yürütecek Göç Politikaları Kurulu'nun ve Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak; siyasi, hukuki, ekonomik, tarihi, stratejik ve güncel ulusal ve uluslararası her türlü incelemenin, araştırmanın, bilimsel çalışmanın, projenin, eğitimin ve danışmanlık faaliyetlerinin yapılabilmesi ve yaptırılabilmesi, literatürde ve uygulamada yeni gelişmelerin izlenmesi, konu hakkında devamlı ve yeterli bilgi ve donanımın elde edilmesi, Türkçe ve yabancı dillerde bilimsel eserlerin oluşumuna katkı sağlanması, strateji ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapılarak alternatif karar seçenekleri ve objektif öneriler oluşturulması ve Genel Müdürlüğe sunulması, ulusal ve uluslararası seminerler düzenlenmesi ile ilgili görevleri ifa etmek üzere 6458 sayılı kanunun 117 nci maddesine uygun olarak; Genel Müdürlüğümüz Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı "Göç Araştırmaları Merkezi" adıyla bir komisyon kurulmuştur.
 

Komisyonda Genel Müdürlüğün belirleyeceği ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, yerli ve yabancı akademisyenlerle uzmanlar görev alacak olup; Komisyonun çalışmaları Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslar dahilinde yürütülecektir.