HABERLER
İL MÜDÜRLERİ İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI, HARCAMA YETKİLİLERİNE YÖNELİK MALİ MEVZUAT EĞİTİMİ

Genel Müdürlüğümüz Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından  Genel Müdürlük ve Taşra Teşkilatı arasında koordinasyonun kuvvetlendirilmesi, illerde yaşanan sorunlar için uygulamada birlik sağlanması adına İl Göç İdaresi Müdürlükleri ile istişarede bulunularak mevzuat ve güncel uygulamalara ilişkin karşılıklı bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla “İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı” İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’nun teşrifleriyle 4-6 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. 
 
Genel Müdürümüz Sayın Abdullah AYAZ ve Antalya Valisi Sayın Münir KARALOĞLU’nun konuşmaları ile başlayan toplantıya ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail ÇATAKLI, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Sinan YILDIZ ve Dr. Gökçe OK ile Daire Başkanları ve taşra teşkilatından 81 İl Göç İdaresi Müdürü, 28 Geri Gönderme Merkezi Müdürü, 4 Geçici Barınma Merkezi Yönetici Yardımcısı katılım sağladı.
 
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU konuşmasında, tarihin en büyük ve güçlü göç dalgalarından biriyle karşı karşıya olduğumuzun altını çizerek, şu anda karşı karşıya olduğumuz göç dalgasının birinci neslinde olduğunu ve ikinci neslin önümüze ne çıkaracağının bilinmediğini belirtti. Konuşmasında uyum çalışmalarının önemini “Bugün attığımız her adımı 10 yıl sonra karşımızda nasıl bir sosyal profil olacağını düşünerek atmalıyız. Bugün özellikle 15-21 yaş arası muhacir gençlere özel önem vermek gerekiyor, çünkü yapılan araştırmalar, bu yaş aralığında göçmenlerde radikalleşme eğiliminin daha fazla olduğunu gösteriyor. Bir şeylerden yoksunluk, iki toplum arasında kalmanın verdiği eksiklik hissi, eğitimin ve alışkanlıkların nispeten eski topluma göre oluşmasından dolayı bir çaresizlik hissi, öfkeyi ve huzursuzluğu tetikliyor. Dolayısıyla uyum çalışmalarımızda olsun, iletişim faaliyetlerimizde olsun bu gruba ayrı bir dil ve hassasiyet göstermek faydalı olacaktır” şeklinde ifade etmiştir. Düzenli göç, geçici koruma, uluslararası koruma ve Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanlarındaki diğer güncel gelişmelere de değinen Sayın Süleyman SOYLU düzensiz göç ile ilgili; bu alanda Türkiye’nin tüm kolluk birimleriyle kapasitesinin en üst sınırında çalıştığını ifade ederek, sahayla iletişimi artırmanın göçle ilgili hemen her konuyu sosyal bir probleme yol açmadan sağlıklı boyutlara taşıyabileceğine vurgu yaptı. 
 
Genel Müdürümüz Abdullah AYAZ’ın başkanlığında gerçekleşen özel oturumda Düzenli Göç, Düzensiz Göç, Uluslararası Koruma, Geçici Koruma, İnsan Ticareti, Uyum faaliyetleri ve Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanına giren diğer konular değerlendirildi. 
 
İlk gün gerçekleşen toplantının ardından, harcama yetkililerine yönelik 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kanunun getirdiği amaç, kapsam, temel tanımlar, uyulması gereken konular, teknik şartnamenin hazırlanması, yaklaşık maliyetin tespiti, ihale usullerinin tespiti, ihalelere katılım için gerekli yeterlik kriterleri, ihale dokümanları, eşik değerler ve parasal limitler, ilan süreleri ve kuralları, ihale komisyonu görevlendirmesi ve komisyonun çalışma esasları, son mevzuat değişiklikleri doğrultusunda değerlendirmeler, sözleşmenin uygulanması aşamasında dikkat edilmesi gereken kurallar, doğrudan temin uygulamaları, elektronik ihale (e-ihale) ve e-eksiltme'nin getirdiği yenilikler, uygulama esasları ve amaçları konularının anlatıldığı mali mevzuat eğitimi gerçekleştirildi.
 
Toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi.
 

İLGİLİ GÖRSELLER